NorskEg kjem til å skrive feil. Det er ingen stor overrasking om du ikkje liker det, men eg kjem frå no av til å skrive norsk på bloggen min. Du kallar det kanskje nynorsk, men eg vil kalle det norsk. Skriv kvifor seinare ein gong. Uansett, kvifor skal eg ikkje kunne skrive på den måten som faktisk er mest lik mi eiga dialekt? Eg vil vere stolt over at eg er norsk, og derfor vil eg heller ikkje skjule uttala mi. Haha, foredraget i norsktimen i dag gjorde visst inntrykk på meg.

Kvifor skal ein ikkje kunne seie meininga si om ting? Eg vil blogge om mote og foto, kanskje eg også skal skrive meir om meiningene mine. Kva så om enkelte ikkje er enige med meg, dette er bloggen min og viss eg vil skrive artiklar med sidemål som språk og ikkje bokmål så er det ingen som kan stoppe meg. Det er ingenting eg er like lei av som dei uformelle normene i Noreg. Det er få ting eg er meir i mot enn Janteloven. "Du skal ikkje tru du er noe", er jo berre løgn. Som om vi ikkje er noe? Vi er alle heilt forskjellige, det vet vi jo. Eg vil vise kven eg er.

No må eg forberede meg til ei geoprøva.. Alltid morosamt. (Måtte berre bruke det ordet..) 

Sunniva.

2 comments Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


her er en liste over mine argumenter for å fjerne nynorsk i den videregående skolen.

1) Alle elever i Norge MÅ lære seg minst to fremmedspråk pluss norsk og nynorsk. Engelsk er obligatorisk, men alle elever må ha minst 3 eller 5 år med et språk til (Tysk, Fransk eller Spansk er de vanligste, også Japansk, Italiensk, Latin og Russisk er tilbudt på enkelte skoler), uansett om du kjører bare realfag med matte, fysikk, kjemi osv. må du ta dette.

Dette fører til at man må pugge grammatikk på tre andre språk i tillegg til Norsk. Det er derfor veldig vanskelig å beherske alle tilfredstillende, når det kreves at man skriver nesten feilfritt nynorsk, feilfri engelsk (hvis du vil ha god karakter kreves det at du ikke har aksent), og et språk til flytende.

2) Nynorsk teller karaktermessig like mye som alle andre fag i videregående skole, derfor kan vi ta følgende ikke helt utenkelige eksempel.

Elev (A) og Elev (B) søker om å komme inn på en naturfaglig skole i håp om å bli forsker innenfor f.eks genetikk. Begge er uheldige nok til å komme opp i Nynorsk eksamen skriftlig. Dette passer Elev (A) utmerket, fordi han er veldig god i "språket", han får derfor 6 på eksamen og 6 på "kortet" av læreren, men han er ikke god i matte eller kjemi, og får 3 i matte og 3 i kjemi. Elev (B) hater nynorsk, han er en ekte realfagsmann og takler ikke det nynorske språk veldig bra, derfor får han bare 2 på eksamen, men han er aktiv i norsktimene og sikrer seg en 3 på "kortet", han er derimot skolens beste i både kjemi og matte, og får 6'er i begge fagene.

Siden karakterene er likestilte, vil elev (A) (nynorsk ekspert)bli foretrukket for en forskerutdanning istedetfor elev (B) (realfags ekspert).

Poenget mitt er at nynorsk som obligatorisk fag gjør at folk som virkelig ikke trenger det er tvunget til å bruke mye tid på å pugge meningsløs grammatikk for å komme inn på universiteter og høyskoler hvor du aldri vil se en bok på nynorsk noensinne.

3) Kun tre fag er tre-årig obligatorisk på videregående: Norsk, Nynorsk og Gym. (Pluss et fremmedspråk til, ikke engelsk) Verken matte, engelsk eller sammfunnsfag er obligatorisk i mer enn et år. Kravene for et obligatorisk fag bør og er derfor veldig høye, siden de to siste årene på VGS er ment som en forbereding på de fagene du vil studere videre på høyskole eller universitet.
13.05.2013, 22:39

sunnivahalstensen
Anonym: Først vil eg berre seie noko som norsklæraren din nok har fortalt deg, det heiter ikkje norsk og nynorsk, tvert i mot såfall, heller dansk-norsk og norsk, men kall det heller bokmål og nynorsk, haha. Eg er klar over det du har skrive, nynorsk er kanskje betre som valfritt for enkelte. Med mindre du ville fortelje meg dette berre fordi det hadde noko med nynorsk å gjere, kan eg vel fortelje deg at eg mente kun at eg hadde lyst til å skrive nynorsk framfor bokmål, ikkje tvinge alle i Noreg til å måtte få karakter i nynorsk på skolen - det er ei anna sak! Lengda på kommentaren din er såpass lang at eg tenkjer at tia du brukte på å skrive han, nok ville vore verdt det viss det ikkje var på min blogg, men til ein som faktisk kunne gjere noko med det du hadde sendt det til. Sett bort i frå det, set eg alltid pris på kommentarer :)
20.05.2013, 21:31
URL: http://sunnivahalstensen.blogg.no/

Write comment

hits